مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویراحمد از ایجاد هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از ابتدای سال 97 در استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص مالیات‌ها رسیدگی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج از یاسوج به نقل از روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، ابراهیم کشاورز گفت: طبق دستور و تفویض اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی و به منظور ساماندهی و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی، هیئت ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در سراسر کشور و در  استان تشکیل می‌شود.

وی گفت: تا رسیدگی به شکایات مالیات اشخاص حقیقی تا سقف مبلغ 500 میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا سقف مبلغ 5 میلیارد ریال مالیات‌های قطعی شده اعم از مبلغ مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در این هیأت صورت گیرد.

  این مسؤول افزود: بر اساس دستورالعمل اجرایی، هیأت مذکور و واحد دادرسی مالیاتی از ابتدای سال 97 شکایات مودیان مالیاتی را دریافت می‌دارد تا در فرایند رسیدگی به شکایات مالیاتی در مرکز استان تسهیل و تسریع گردد و دیگر نیازی به ارسال این گونه شکایات به تهران نخواهد بود.

کشاورز اظهار داشت: دستورالعمل اجرایی به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها ارسال گردیده و بر همین اساس به زودی تشکیل واحد دادرسی مالیاتی و هیات ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، فرایند انتخاب اعضاء هیات، تامین مکان مناسب برای هیات، فرایند ثبت و رسیدگی به شکایات مودیان، فرایند رسیدگی هیات و سایر مورد مربوط به تشکیل این هیات به ریاست مدیرکل امور اقتصادی و دارایی در محل این اداره کل صورت خواهد گرفت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج