مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان در جلسه ساماندهی کوچ عشایر لرستان، گفت: عشایر کوچ‌رو نباید تا پیش از 15 اردیبهشت وارد استان شوند.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان؛ شیرزاد نجفی در جلسه ساماندهی کوچ عشایر استان لرستان، گفت: از کوچ زودهنگام عشایر لرستان جلوگیری خواهد شد.

وی، افزود: عشایر کوچ‌رو نباید تا پیش از 15 اردیبهشت وارد استان لرستان شوند چراکه کوچ زودهنگام ایشان، موجبات تخریب مراتع را به همراه خواهد داشت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، تاکید کرد: کوچ زودهنگام عشایر لرستان، ضمن جلوگیری از رویش گیاهان مرتعی، موجبات تخریب خاک و جاری شدن روان آب‌ها و سیلاب را در منطقه فراهم می‌آورد که این امر خسارات جبران ناپذیری را به همراه داشته و خواهد داشت.

نجفی، با انتقاد از کوچ زودهنگام عشایر به لرستان، این اقدام را یکی از عوامل مهم تخریب مراتع لرستان عنوان کرد و گفت: عشایر نباید تا پیش از 15 اردیبهشت وارد استان لرستان شوند.

چند تیم ثابت و سیار از ورود زودهنگام عشایر کوچ‌رو به لرستان جلوگیری می‌کنند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، تصریح کرد: پیشتر، این موضوع به اطلاع عشایر کوچ‌رو رسیده اما به منظور جلوگیری از هرگونه اقدام خلاف قانون، چند تیم سیار و ثابت نیز جهت جلوگیری از ورود زودهنگام عشایر به استان لرستان در نظر گرفته شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج