مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان گفت: با کمک نیک اندیشان اصفهانی 10محکوم غیر عمد از زندان آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، ایرج نحوی اظهار داشت: این زندانیان با کمک پنج میلیارد ریالی خیران و گذشت شاکیان از بند رهایی یافتند.

رهایی زندانی غیر عمد

وی میزان بدهی این زندانیان را 9میلیارد ریال اعلام کرد و  افزود: این زندانیان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه ،نفقه ،دیه و صدور چک بلا محل در زندان به سر می بردند.

 مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان گفت: امسال 517زندانی جرایم غیر عمد با کمک 60میلیارد ریالی خیران از زندان آزاد شدند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج