رئیس بیمارستان خلیج فارس بندرعباس با اشاره به جمعیت بالاى بیمه شدگان تامین اجتماعی در هرمزگان، گفت: کمبود نیروی انسانی اصلی ترین چالش بیمارستان خلیج فارس است.

 به گزارش خبرگزاری موج، غلامعباس مومنی اصلی ترین چالش بیمارستان خلیج فارس بندرعباس را کمبود نیرو عنوان کرد و گفت: مشکلات و چالش های پیش روی بخش درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان در نشستی با حضور مدیر درمان تامین اجتماعى هرمزگان، رئیس بیمارستان خلیج فارس و پرسنل درمان و کادر اداری بیمارستان جهت حفظ و ارتقاء سلامت و انجام هرچه بهتر امور در سیستم تامین اجتماعی و بیمارستان خلیج فارس بندرعباس، بررسی شد.

غلامعباس مؤمنى با اشاره به جمعیت بالاى بیمه شدگان تامین اجتماعی در هرمزگان، تصریح کرد: بیمارستان خلیج فارس با دارا بودن  ١٠ درصد از تخت هاى بیمارستان استان خدمات بالاى ٣٣ درصدى به هم استانى ها  ارائه مى دهد، امکانات موجود در بیمارستان جوابگوی نیازهای بیمه شدگان نیست و هم اکنون فشار زیادی روی نیروها هست.

رئیس بیمارستان خلیج فارس بندرعباس وابسته سازمان تأمین اجتماعى در این نشست از پرسنل درمان و ادارى بیمارستان خواست تا مشکلات، انتقادات و سوالات خود را مطرح کنند و اضافه کرد: بیان انتقاد و گفتن مسائل مى تواند براى حل مشکلات و رفع کمبودها راه گشا باشد.

کمبود نیرو، اساسی ترین چالش بیمارستان خلیج فارس

در ادامه اکثر پرسنل بیمارستان خلیج فارس بندرعباس اساس ترین چالش پیش روی بیمارستان را کمبود نیروى انسانى و افزایش بارکارى که با انتقال بیماران بیمارستان شریعتى به این بیمارستان  انجام شده است را عنوان کردند و درخواست رسیدگی به موضوعات مطرح شده را داشتند.

بیمارستان خلیج فارس7

عدم تناسب شمار بیماران و کادر درمانی

 مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی هرمزگان با اشاره به اینکه این بیمارستان روزانه به جمعیت بسیار زیادى خدمات درمانى ارائه مى دهد، بیان داشت: حجم ورودى به بیمارستان خلیج فارس متناسب با شمار پزشکان و کادر درمانى آن  نیست.

راه اندازی سیستم اطلاعاتی بیمارستانی(His)

لیلاخدری در راستای ایجاد تناسب بین تعداد بیماران و کادر درمانی بیماستان، گفت: با راه اندازى سیستم اطلاعاتى بیمارستانى (His) و افزایش پزشکان مى توان از  بار کارى پرسنل بیمارستان کم کرد.

مرکز تخصصی

اضاف شدن مرکز تخصصی

وی با بیان اینکه ارتقاء هتلینگ در بیمارستان خلیج فارس انجام شده است، اظهار داشت: هفته گذشته با حضور دکتر نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعى کشور از بخش هاى ویژه و تجهیزات خریدارى شده بهره بردارى شد.

 مدیر درمان تأمین اجتماعى هرمزگان، عنوان کرد: با توجه به حضور کارشناسان سازمان تامین اجتماعى کشور، بررسى سیستم تشکیلاتی بیمارستان و بازسازى هاى انجام شده، جهت رفع مشکلات و کمبود هاى موجود اقدامات خوبی در دست اجراست.

خدری از اتمام بازسازى ورودى و لابى بیمارستان تا پایان سال خبرداد و گفت: با تعمیراتی که انجام می شود یکى از زیباترین ورودى ها و لابى هاى بیمارستانى خواهیم داشت.

وى این بهسازى و زیبا سازى در دست اجرا را  حق بیمه شدگان تامین اجتماعى و پرسنل بیمارستان دانست.

در پایان پرسنل بیمارستان از عدم اطلاع رسانى به موقع اخبار و اطلاعات بیمارستان در زمینه هاى درمانى، خدماتى و تشکیلاتى بیمارستان گلایه مند بودند و درخواست بروز شدن سیستم اطلاع رسانى بیمارستان جهت اطلاع شهروندان و رسانه ها شدند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج