بر اساس شاخص آلودگی هوا، اهواز در محدوده ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، بر اساس شاخص آلودگی هوا در اهواز در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت.

بر اساس شاخص آلودگی هوا، این شاخص از صفر تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه‌های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم، 301 تا 500 خطرناک است.

'گفتنی است؛ براساس مصوبه‌های کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران، در صورتی که میزان ذرات کمتر از 2.5 میکرون به بیش از 150 برسد، مدارس استان تهران تعطیل خواهد شد  در صورتی که در اهواز خبری از این به این شکل نیست.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج