مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان از انتخاب اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی هرمزگان به عنوان یکی از سه دستگاه برتر از سوی شورای فنی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، امید ذاکری با اعلام این خبر گفت: جایگاه  یکی از سه دستگاه برتر عمرانی هرمزگان بر اساس گزارش نظارتی 12 ماهه پروژه های عمرانی سال 1395 ارایه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در بین 12 دستگاه عمرانی کار هرمزگان توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کسب شد.

ذاکری با تشریح عملکرد عمرانی دستگاه تحت مدیریت خود افزود: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در ارزیابی شاخص های شش گانه نظام فنی - اجرایی به ترتیب:

 در شاخص تحقق پروژه های خاتمه یافته؛ رتبه دوم،

 در شاخص دستیابی به اهداف؛ رتبه سوم،

شاخص نحوه اجرای طرحهای و پروژه های اجرایی؛ رتبه اول،

شاخص علل تاخیر؛ رتبه دوم،

 شاخص ارجاع کار؛ رتبه سوم

 و شاخص کیفیت اجرای پروژه؛ رتبه سوم

را در بین دستگاه های اجرایی استان هرمزگان بدست آورد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان؛ با تاکید بر اهمیت کمیت و کیفیت اجرای طرحها و پروژه های عمرانی، از کلیه پرسنل و دست اندرکاران اجرای پروژه های منابع طبیعی و آبخیزداری در سطح استان قدردانی کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج