براساس شاخص PSI هوای امروز اهواز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، طبق آمار مرکز کنترل کیفیت هوای اداره کل محیط زیست خوزستان، امروز شاخص میزان ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون، در شهر اهواز 113 گزارش شده است.

گفتنی است؛ در صورتی که این شاخص کمتر از 50 باشد، هوا در شرایط پاک؛ در صورتی که بین 50 تا 100 باشد هوا در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس؛ در صورتی که بین 100 تا 150 باشد ناسالم برای همه گروه‌های سنی؛ در صورتی که بین 200 تا 300 باشد بسیار ناسالم و در صورتی که بیش از 300 باشد شرایط هوا خطرناک ارزیابی می‌شود.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج