یک واحد صنعتی آلوده کننده محیط زیست در نجف آباد که اقدام به تخلیه پساب خود در زمین های حاشیه این شهرستان می کرد شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، با پیگیری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد یک واحد صنعتی در شهرستان نجف آباد بدلیل آلودگی پساب فاضلاب صنعتی و عدم توجه به اخطاریه های زیست محیطی به مراجع قضایی معرفی شد.

این واحد صنعتی توسط یک تانکر فاضلاب خام صنعتی خود را در محیط  شهرستان تخلیه می کرد که با توقیف تانکربه مراجع قضایی معرفی شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج