دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استاندار اصفهان، مصوبه شورا را پیرامون سند پهنه‌بندی حریم شهر اصفهان در ۱۰ بند ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، متن نامه سعید ایزدی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند پهنه‌بندی حریم شهر اصفهان به استاندار اصفهان بدین شرح است:

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع سند پهنه بندی حریم شهر اصفهان را مورد بررسی قرار داد و سند مذکور را جهت تطبیق با طرح های فرادست و همچنین مصوبه  شورای‌عالی (دستوالعمل نحوه تهیه سند پهنه‌بندی حریم طرح جامع شهر) به کمیته شماره یک شورا ارجاع و مقرر نمود نظر کمیته فنی در این‌باره به عنوان مصوبه شورای‌عالی تلقی و توسط دبیر شورا، ابلاغ شود.

اصفهان- حریم شهر

کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، سند پهنه‌بندی حریم اصفهان را پیرو مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود:

۱. موضوع عدم تداخل تقسیمات کشوری بر اساس آخرین مرز تقسیمات سیاسی توسط اداره کل راه و شهرسازی بررسی و در سند نهایی پهنه‌بندی حریم منعکس گردد.

۲. از آنجا که سند پهنه‌بندی حریم یکی از اسناد لازم‌الاجرا طرح جامع است که برای حفاظت از حریم شهر در چارچوب طرح جامع تهیه و به استناد ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک با الویت حفظ اراضی زراعی باغی، جنگلی و منابع طبیعی و محیط زیست پیرامون، مجرع و ملاک برنامه های کوتاه مدت و کلیه اقدامات اجرایی و استقرار هرگونه فعالیت در طول افق طرح جامع قرار می گیرد لازم است هماهنگی های لازم در خصوص انطباق نقشه پهنه بندی پیشنهادی با نقشه‌های پوشش گیاهی و طبقه‌بندی مراتع و اراضی کشاورزی و همچنین محدوده آبخوان صورت گیرد. لذا مقرر گردید نقشه نهایی پهنه‌بندی حریم ظرف مدت ۲ هفته پس از ارسال مدارک توسط دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری به تایید مشترک نمایندگان وزارت جهادکشاورزی و نیرو برسد. تبعا محدوده آبخوان با توجه به اهمیت موضوع منابع آب پس از تدقیق به عنوان پهنه حفاظت در سند پهنه بندی حریم تثبیت می‌گردد.

۳. مطابق مصوبه مورخ ۹۴.۶.۳۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری در موضوع پهنه‌بندی حریم، کاربری های بزرگ مقیاس وضع موجود حریم به شرط اینکه طی ساز و کار و فرآیند قانونی شکل گرفته باشند (اعم از شهرک‌های صنعتی، کارگاه‌ها، صنوف، پادگان‌ها و عرصه‌های نظامی و...) تحت کاربری مشخص در نقشه پهنه بندی حریم مشخص گردد.

۴. نقاط سکونت روستایی شامل محدوده روستاهای واقع در حریم شهر بر اساس آخرین طرح هادی مصوب و در صورت عدم وجود طرح مصوب در حد کالبد وضع موجود در حریم تثبیت می‌گردد.

۵. از آنجا که با توجه به طرح‌های فرادست از جمله طرح ناحیه اصفهان، حریم اصفهان در حوزه مرکزی قرار گرفته و حفاظت و کنترل فضایی در آن ضرورت دارد، در ضوابط مربوط به استقرار فعالیت در حریم شهر، هرگونه استقرار صنایع جدید (مطابق ضوابط استقرار صنایع مصوب هیات‌وزیران) در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان در خارج از شهرک‌های صنعتی به عنوان فعالیت ممنوع، قید شود.

۶. مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معمای ایران مورخ ۹۶.۲.۱۱در موضوع دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران شهری، در حریم شهر لحاظ و پیشنهادات مربوطه در خصوص پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در حریم شهر، ارایه گردد.

۷. جداول مربوط به ضوابط ساخت و ساز در پهنه‌های مختلف از پیشنهادات طرح، حذف و موارد حسب موضوع با رعایت کلیه ضوابط دستگاه‌های بخشی و سایر قوانین موضوع به مجرع تصویب کننده ذی‌ربط (ملی یا محلی) احاله گردد.

۸. با عنایت به صراحت قانونی موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ اراضی زراعی و باغی، همه فعالیت‌های قابل استقرار در اراضی کشاورزی به استثنای موارد مشمول تبصره ۴ قانون مذکور به عنوان فعالیت مشروط قید گردد.

۹. ضمن انطباق عناوین زیر پهنه‌ها با پهنه‌های اصلی در حریم شهر، راهبردهای کلان پیشنهادی این طرح به عنوان سند پشتیبان برای هریک از زیرپهنه‌ها ارایه گردد.

۱۰. سند پهنه بندی حریم شهر اصفهان با اعمال اصلاحات مذکور مشتمل بر نقشه پهنه‌بندی حریم، ضوابط مجاز و ممنوع و مشروط استقرار فعالیت و راهبردهای کلان مربوط به هریک از زیر پهنه‌ها، توسط دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی ابلاغ شود.

ابلاغ سند پهنه‌بندی حریم شهر اصفهان، طی نامه‌ای از سوی شورای‌عالی معماری و شهرسازی به استاندار اصفهان صورت گرفت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج