مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از تصویب طرح تشکیل پایگاه پژوهش پل های تاریخی اصفهان خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان ، فریدون الله یاری  بیان کرد: در نشست شورای عالی فنی اداره کل میراث فرهنگی استان  اصفهان طرح نهائی ایمن سازی سی و سه پل به تصویب رسید.

وی افزود: با هماهنگی های به عمل آمده با معاونت میراث فرهنگی کشور، با توجه به نیاز وافر پل های تاریخی اصفهان به یک مرکز پژوهشی، مجوز تاسیس پایگاه پژوهشی پلهای تاریخی اصفهان به زودی صادر می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پلهای تاریخی ویترین میراث فرهنگی اصفهان و زاینده رود هستند تاکید کرد: با توجه به اینکه تمامی پلهای تاریخی زاینده رود از مبدا تا مقصد هم اینک استفاده شده و کاربری های خود را حفظ کرده اند، لزوم انجام پژوهش های دائمی جهت حفاظت از این مجموعه های تاریخی از یکسو و حفظ قابلیت ها و کاربری های آنها از سوی دیگر همچنان احساس می شود، لذا ظرف 15 روز آینده طرح مدیریت این پایگاه تهیه و پس از تصویب سازمان میراث فرهنگی کشور، این پایگاه توسط اداره کل میراث فرهنگی استان و با مشارکت تمامی نهادهای ذی ربط تشکیل می شود.

الله یاری افزود: در دو سال گذشته پایگاه حفاظتی پلهای تاریخی تشکیل شد و همچنین در دو ماه گذشته با جلب مشارکت شهرداری اصفهان کمیته ائی ویژه حفاظت از این پلهای تاریخی تشکیل شد، با این وصف با تشکیل پایگاه پژوهشی پلهای تاریخی تمامی این پایگاه ها در این پایگاه جدید ادغام و پایگاه جدید با رویکرد جدید علمی پیش از پایان سال 1396 آغاز به کار خواهد کرد.

اصفهان- ایمن سازی سی و سه پل

 

طرح نهائی ایمن سازی سی و سه پل تصویب شد

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: 3 طرح ایمن سازی سی و سه پل ویژه رهگذران و گردشگران که توسط کارشناسان تهیه شده بود ارائه گردید و در نهایت طرح نهائی ایمن سازی این پل تاریخی که شامل حفاظت از راهروهای سرپوشیده طرفین عرشه پل و همچنین حفاظت از عبور رهگذران و گردشگران در طبقه دوم پل می باشد با اکثریت آراء به تصویب رسید.

الله یاری  اظهار داشت :با توجه به تصویب این طرح ،گردشگران با امنیت کامل می توانند از مناظر پیرامون پل دیدن نمایند.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت : ایمن سازی سی و سه پل ویژه رهگذران و گردشگران متضمن حفاظت از رواقهای سرپوشیده پل نیز بوده و به هیچ عنوان حریم منظری این پل عظیم و زیبای تاریخی را ، مخدوش نخواهد کرد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج