معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان از آغاز به کار اتاق فکر حوزه مشترکین شرکت های آب و فاضلاب کشور در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رضا رضایی گفت: با اشاره به سابقه تشکیل اتاق فکر در حوزه خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از سال 1391 و دستاوردهای آن افزود: بر اساس تجربیات به دست آمده قرار است شرکت های آب و فاضلاب شهری در پنج گروه دسته بندی شده و زیر نظر یک سرگروه نسبت به برگزاری جلسات مشترک، شناسایی مشکلات و ارائه راه کارهای لازم اقدام کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: راه اندازی اتاق فکر مشترکین در سطح شرکت های آب و فاضلاب کشور موجب نزدیکی دیدگاه ها، کاهش تفسیرها از قوانین و دستیابی به روش واحد در ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج