رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای شهر رشت گفت: سیاست های شهرداری در حوزه دریافتی ها از قبیل عوارض باید جنبه حمایتی از شهروندان داشته باشد خواستار دریافت عوارض ساختمانی متناسب با تعدد واحدها و میزان تخلف در ساخت باشد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، رضا رسولی رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری با اشاره به این موضوع که عملکرد مناسب شهرداری در همه حوزه های فعالیت آن منجر به اعتماد سازی شهروندان خواهد شد،نیل به این هدف را باعث ایجاد حمایت عمومی شهروندان از فعالیت های این مجموعه دانست.

رئیس کمیسیون عمران در مورد دریافت عوارض جمع آوری زباله خواستار بررسی های کارشناسی و دریافت عوارض متناسب با فعالیت های اصناف شد.

رسولی با اشاره به اماکن اداریِ دولتی و شرکت های دولتی خواستار دریافت خدمات پسماند از این قبیل سازمان ها و نگاهی حمایتی به مراکز  آموزشی از قبیل مدارس آموزش و پرورش شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج