مدیر ارشد پروژه مشارکت داوطلبانه بین الملی ژاپن با بیان اینکه برای نخستین بار به رشت سفر کرده است، اظهار کرد: احداث باغ ژاپنی در این شهر مایه مباهات ژاپن است.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، ایشی گامی توشیو در دیدار با شهردار رشت که پیرامون احداث باغ ژاپنی در این شهر برگزار شد گفت: اجرای چنین طرحی قرار است برای نخستین بار در ایران و در رشت انجام شود و این نخستین همکاری ژاپنی ها در زمینه طرح های داوطلبانه خواهد بود.

مدیر ارشد پروژه مشارکت داوطلبانه بین الملی ژاپن افزود: آمار ۳۶ میلیونی گردشگری در گیلان با مرکزیت رشت نشان دهنده پر بازدید بودن این باغ در آینده است.

مدیر ارشد پروژه مشارکت داوطلبانه بین المللی ژاپن با بیان اینکه احداث باغ ژاپنی تنها نمونه برای شناساندن این کشور به دنیا است بیان داشت: این‌باغ فرصتی برای شناسایی فرهنگ ژاپن به مردم ایران است و این امر موجب می شود ارتباط بیشتر و مستحکم تری با ایران ایجاد شود.

ایشی گاما توشیو گفت: تنوع خوراک در رشت موجب شده تا با اشتیاق بیشتری به احداث باغ در این شهر اقدام کنیم.

وی افزود: اگر همه مراودات اداری به خوبی پیش رود، داوطلب اجرای این پروژه در تیرماه به رشت سفر می کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج