کیفیت هوای اصفهان در برخی مناطق مرکزی کلانشهر اصفهان شامل خیابان استانداری و میدان احمد آباد در شرایط ناسالم برای عموم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، میانگین شاخص کیفی هوای این کلان شهر بنابر اعلام ایستگاه های مراقبت دائم بر حسب شاخص کیفی هوا امروز عدد 147 (AQI) را نشان می دهد.

غلظت آلاینده ها در ایستگاه خیابان استانداری 160، میدان احمد آباد 152، بلوار دانشگاه 146، خیابان پروین 142، چهار باغ خواجو 141، بزرگراه خرازی 146 و خیابان رودکی 139(AQI) اعلام شده است.

همچنین کیفیت هوا در شهرهای خمینی شهر 146، مبارکه 103، کاشان 72 و سجزی 90 (AQI) و شرایط ناسالم گزارش شده است.

بر اساس شاخص آلودگی هوا، این شاخص از0 تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس،151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 خطرناک است. 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج