استاندار اصفهان بر تدوین بانک اطلاعاتی از جمعیت روستایی استان تاکید کرد و گفت: باید از دادن آمار متفاوت پرهیز شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان ،  محسن مهرعلیزاده  در جلسه شورای راهبردی جمعیت استان اصفهان با اشاره به اهمیت حفظ جمعیت روستایی استان افزود: مشاغل باید به نحوی در روستاها ایجاد شود که شاهد مهاجرت روستاییان به شهرها نباشیم.

وی با اشاره به کاهش جمعیت روستایی استان نسبت به جمعیت شهری افزود: جمعیت روستایی نسبت به دهه 60 حدود چهار برابر کاهش یافته است.

استانداراصفهان کمبود آب در روستاها را یکی از عوامل مهاجرت روستاییان به شهرها دانست و گفت: صنعتی شدن استان و جذب نیرو از روستاها نیز از دیگر دلایل این مهاجرت است.

وی با بیان اینکه افزایش بیشتر جمعیت شهری و کاهش جمعیت روستایی باعث نگرانی خواهد شد، افزود: دستگاه های ذیربط باید در این خصوص بسیار دقیق کار کنند.

مهرعلیزاده، توسعه صنعت گردشگری را در اشتغالزایی و کاهش بیکاری موثر دانست و گفت: جمعیت روستایی باید با رونق بخشی اقتصاد روستایی حفظ شود و با تغییر الگوی کشت، استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی روستاها مدنظر قرار گیرد.

وی، ایجاد صنایع پایین دستی کشاورزی در روستاها، رونق صنایع دستی و ارائه تسهیلات و امکانات توسط دستگاه های ذیربط را در حفظ جمعیت روستایی مهم دانست و گفت: اعتبارات خوبی برای توسعه وضعیت معیشتی در روستاها پیش بینی شده است.

استاندار اصفهان، نیروی جوان را برای کشور فرصت دانست و گفت: باید با در نظر گرفتن این آمارها و اطلاعات ارائه شده برای آینده برنامه ریزی درستی انجام داد.

وی با اشاره به نگرانی های موجود در خصوص پیر شدن جمعیت افزود: ما به عنوان مدیران استان موظفیم در این خصوص تلاش کنیم و در این راستا باید الگوهای افزایش جمعیت جایگزین الگوهای دیگر شود.

مهرعلیزاده با بیان اینکه سیاست های 14 گانه با عنوان سیاست های کلی جمعیت ابلاغی رهبر معظم انقلاب در برنامه ها دیده شده است، افزود: اگر این سیاست ها ملاک برنامه ها قرار گیرد و باتوجه به سیاست کلی در کل کشور می تواند اثر بخش باشد.

استاندار اصفهان اضافه کرد: هر کدام از موارد سیاست های 14 گانه باید در کمیته های پنجگانه ذیل شورای راهبردی جمعیت استان اصفهان بررسی شود و در این راستا حرکت کنیم.

وی افزود: به غیر از مواردی که باید در سطح ملی پیگیری شود مابقی موارد باید در کمیته ها بررسی شود.

مهرعلیزاده تاکید کرد: کمیته ها باید براساس سند راهبری تدوین شده فعال شوند و تکالیف دستگاه ها را مشخص و در جلسه بعدی نتایج را ارائه کنند.

استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه نقش رسانه ها و صدا و سیما در کمیته فرهنگی بسیار مهم است، افزود: اهمیت فرهنگ سازی در تحقق سیاست های جمعیتی بر کسی پوشیده نیست و در این راستا موثر ترین وسیله صدا و سیما است که باید اهتمام بیشتری در این خصوص داشته باشد.

در پایان این جلسه سند راهبری جمعیت استان  اصفهان با حضور دکتر مهرعلیزاده رونمایی شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج