مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: مدیران عامل دو شرکت فروش تجهیزات پزشکی، بابت فروش ملزومات پزشکی مبالغی بیشتر از قیمت واقعی کالا اخذ کرده بودند که به پرداخت مبلغ ۴۷۱ میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غلامرضا صالحی بیان کرد:مدیران عامل دو شرکت فروش تجهیزات پزشکی، بابت فروش ملزومات پزشکی مبالغی بیشتر از قیمت واقعی کالا اخذ کرده بودند که با طرح شکایت و پس از رسیدگی توسط دادگاه بدوی به استرداد مبالغ اضافی اخذ شده به شاکیان و به پرداخت مبلغ ۴۷۱ میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شدند.

وی در جمع  خبرنگاران گفت: مدیران عامل این دو شرکت فروش تجهیزات پزشکی، بابت فروش ملزومات پزشکی مبالغی بیشتر از قیمت واقعی کالا اخذ کرده بودند که با طرح شکایت و اعلام معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تایید کمیسیون ماده 11 دانشگاه علوم پزشکی به پرونده آن ها رسیدگی شد.

صالحی افزود: پرونده تخلف مدیران عامل دو شرکت فروش تجهیزات پزشکی در شعبه ششم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان رسیدگی شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: مدیران دو شرکت فروش تجهیزات پزشکی علاوه بر محکومیت به استرداد مبالغ اضافی اخذ شده به شاکیان ، به پرداخت مبلغ 471 میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت نیز محکوم شدند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج