رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: فرایند ارتباط مدیریت شهری در بحث تخلفات با مردم باید اصلاح شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،شیرین طغیانی اظهار داشت: تخلفاتی که در سطح شهر و به ویژه در بحث تخلفات ساختمانی انجام می شود، در درازمدت می تواند آسیب های بسیاری را روی منظر و سیمای شهر، کالبد شهری، زندگی مردم و کیفیت زندگی مردم در شهر داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به این امر موضوع تخلفات ساختمانی تنها مربوط به یک واحد ساختمانی نمی شود و خروجی آن می تواند به صورت مثبت یا منفی روی شهر تاثیر بگذارد، ادامه داد: مسائلی که در بحث تخلفات ساختمانی خود را نشان می دهد، اتفاقاتی است که برخی از موارد سبب تعجب مردم است و تخلف صورت گرفته واضح و روشن است و پس از انجام تخلف در مورد ساختمان ها به کمیسیون ماده 100 رجوع می شود.

طغیانی با بیان اینکه چالش هایی از جمله عدم رصد این تخلفات، یا نداشتن تخصص نیروهای حوزه پیشگیری از تخلفات شهری و یا سهل انگاری نسبت به این مباحث در این زمینه وجود دارد، تاکید کرد: مجموعه این موضوعات در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه نوع برخورد با مردم یکی از مباحث مهم مطرح شده در این جلسه بود، افزود: براساس مطالعات صورت گرفته در این زمینه نوع برخورد با مردم در زمینه تخلفات ساختمانی گاهی اوقات برخوردهای قهری بوده و این امر نشان می دهد که این نوع برخوردها نتیجه ای نداشته است.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تاکید این کمیسیون به صورت مشخص بر این بوده که نوع برخورد با مردم باید تغییر کند و شاید در این زمینه باید فرهنگ سازی شود و مردم باید در راستای جلوگیری از این تخلفات مشارکت داشته باشند و هر فردی نسبت به مکان زندگی خود احساس مسئولیت کند.

وی با تاکید بر اینکه در این جلسه قرار شد در این زمینه برنامه ای از سوی کمیسیون و اداره پیشگیری از تخلفات به ویژه در حوزه تخلفات ساختمانی دنبال شود، اظهار کرد: استفاده از کارشناسان متخصص در زمینه مباحث ساختمان و آشنا به تخلفات ساختمانی نیز به صورت ویژه مورد تاکید قرار گرفت.

طغیانی اضافه کرد: همچنین نماهای ساختمانی که امروزه به میزان بسیاری مورد توجه واقع شده و تخلفات صورت گرفته در بحث نماهای ساختمانی گاهی اوقات تخلفات بسیار سنگینی است اما پس از ساخته شدن تخلف به کمیسیون ماده 100 می رود و برخورد کمیسیون ماده 100 با این تخلفات در برخی از مواقع برخورد تخریب کردن نمی تواند باشد و در برخی از موارد نیز به هیچ عنوان چنین رویکردی وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به این موضوع به نظر می رسد، فرایند ارتباط مدیریت شهری در بحث تخلفات با مردم باید اصلاح شود، تصریح کرد: سیستم و فرایند نادرست مردم را به سمت تخلفات می کشاند و از سوی دیگر شاید مردم احساس می کنند که مدیریت شهری در مقابل آنها قرار دارد.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: اگر این حس در مقابل بودن به حس در کنار یکدیگر بودن تبدیل شود، شاید بتوانیم در مرحله نخست این تخلفات را کنترل کنیم و در مراحل بعدی نیز طیف تخلفات و به ویژه تخلفات تاثیرگذار بر سیما و منظر شهری و تخلفات تاثیرگذار بر امنیت مردم را کاهش بدهیم.

وی تاکید کرد: براساس آماری که شاید چندان رسمی نیست، حدود 70، 80 درصد از ساختمان هایی که شهر ساخته می شوند، به نوعی درگیر یک نوع تخلف ساختمانی هستند که البته ممکن است سطح تخلف بسیار متفاوت باشد.

طغیانی با بیان اینکه با توجه به این موضوع نمی توانیم تمام تخلفات صورت گرفته را به یک اندازه ببنیم، افزود: اما حدود 80 درصد از ساختمان های شهر به صورت دانسته یا نادانسته دچار این تخلفات می شوند و افزایش یا کاهش تخلفات ساختمانی در سال های اخیر به میزان بسیاری با بحث رکود یا عدم رکود ساختمان ارتباط دارد.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در زمان هایی که رکود کمتر و بازار بهتری در بخش ساختمان و مسکن وجود دارد، سطح این تخلفات بیشتر می شود و خوب بودن بازار مسکن به معنای ارزش افزوده بیشتر است و هر یک متر تخلف می تواند ارزش افزوده بیشتری را برای صاحبان مسکن یا ساختمان داشته باشد اما در زمان رکود بازار مسکن شاید تمایل مردم به ساخت و ساز  کمتر باشد و به دنبال آن تخلفات کمتری در بخش ساختمانی صورت می گیرد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج