مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان، در جمع هنرمندان و شرکت های بسته بندی صنایع دستی گفت: کمپین بسته بندی صنایع دستی در اصفهان شکل می گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فریدون الله یاری بیان کرد: امروز اصفهان به یک مقصد جهانی جهت ورود گردشگران خارجی تبدیل شده، لذا هم اینک بیش از هر زمان دیگر نیازمند شناخت علائق و سلایق آنها در حوزه گردشگری فرهنگی هستیم.

وی با اشاره به نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری اصفهان تاکید کرد: امروزه همگان معتقدند دستاوردهای فرهنگی نقش مهمی در توسعه گردشگری ایفا می کند، لذا هنرهای سنتی و صنایع دستی نقش مهمی در اقناع گردشگرانی که به ایران و به ویژه اصفهان سفر می کنند ایفا می کند، لذا با تمام قدرت به دنبال توسعه کیفی خدمات رسانی خود در حوزه صنایع دستی هستیم، با این وصف با همکاری سازمان میراث فرهنگی کشور، کانون جدید دانش بنیان در حوزه پژوهش های صنایع دستی در خانه تاریخی قزوینی ها شکل می گیرد.

الله یاری به نقش بسته بندی در توسعه اقتصادی صنایع دستی اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از اشکالات اساسی ما در حوزه عرضه صنایع دستی، عدم وجود بسته بندی مناسب برای عرضه صنایع دستی به گردشگران خارجی است، لذا معتقدیم اگر قرار باشد تا در بازارهای جهانی حضور جدی داشته باشیم، می بایست نیازهای گردشگران و حتی گونه های سفرهای آنان شناسائی شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به سلائق گردشگران خارجی که به اصفهان سفر می کنند، اظهار داشت: بسیاری از گردشگران خارجی که به اصفهان سفر می کنند عمدتا به صورت گردشگر چمدانی هستند، لذا لزوم طراحی بسته بندی مناسب، متناسب با ارزش این تولیدات هنری و همچنین به گونه ائی که توسط گردشگران براحتی قابل حمل باشند و در عین حال، خود این بسته بندی ها گویای هنر اصفهان باشد، هم اکنون بیش از گذشته احساس می شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج