رئیس هیئت موسس بخش ایرانی انجمن بین المللی لیگ علیه صرع گفت: بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی بطور متوسط یک درصد افراد جامعه مبتلا به صرع هستند که در کشورمان حدود 800 هزار بیمار مبتلا به صرع وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رئیس هیئت موسس بخش ایرانی انجمن بین المللی لیگ علیه صرع، ژنتیک و حوادث زایمانی را بیشترین علت صرع در ایران بیان کردو گفت: بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی بطور متوسط یک درصد افراد جامعه مبتلا به صرع هستند که در کشورمان حدود 800 هزار بیمار مبتلا به صرع وجوددارد.

محمود معتمدی افزود: علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام و شرکت در کنگره چهاردهمین بین المللی سه روزه صرع تا سوم بهمن به نشانی اینترنتی  http://www.iranianiec.com/ مراجعه کنند.

چهاردهمین کنگره بین المللی صرع 4 تا 6 در بیمارستان میلاد اصفهان برگزار می شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج