مسابقه طراحی بناها و فضاهای شهری با همکاری دانشگاه های استان هرمزگان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری موج، ابراهیم رستم گورانی در این رابطه گفت: این مسابقه در قالب پروژه های شاخص به لحاظ عملکرد و کارکرد اعم از تجاری، مسکونی، مذهبی، فرهنگی، آموزشی، ورزشی، موقعیت و مکان قرارگیری طرح، تاثیر معماری و الگوی طراحی آن در بافت منطقه و شهر، میادین و المان های شهری، فضاهای سبز ، پارک ها، مبلمان شهری و ... برگزار می شود.
 
مدیر معماری و شهرسازی راه و شهرسازی هرمزگان بیان داشت: در مرحله اول، مسابقه طراحی المان شهری برای شهرهای بندرگروک و سرگزاحمدی در دستور کار قرار گرفته که طرح برنده برای اجرا به شهرداری معرفی می شود.
 
وی در ادامه به ضرورت سیاست گذاری برای ایجاد زمینه های ارتقاء کیفی بناها، سیما و منظر شهرها خاطرنشان کرد، این مسابقات در راستای ارتقاء کیفی معماری و شهرسازی استان انجام می گیرد.
عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج