سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز گفت : برای دامدار متخلف چرای غیر مجاز دام در مراتع منطقه حفاظت شده کرکس حکم قطعی قضایی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان  ،مهدی صادقی گفت: یگان حفاظت محیط زیست در راستای اجرای طرح کنترل ورود و خروج دام و تعادل دام و مرتع در منطقه حفاظت شده کرکس یک مورد پرونده تخلف چرای غیر مجاز دام گزارش که پس از تنظیم شکایت از دامدار مربوطه اقدام و دادگاه تجدید نظر نیز با تایید رای دادگاه بدوی با صدور رای قاطع با متخلف برخورد کرد.

وی افزود : دادگاه به استناد   ماده ۴۴ و ۴۴ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و تبصره دو ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تصویب نامه مصوب سال ۱۳۸۲ هیات وزیران به یک فقره جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم نمود .

 سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز گفت : چندین بار برای خروج گوسفندان از منطقه حفاظت شده به صاحب دام تذکر داده شد اما تخلف وی بصورت مکرر ادامه داشت.

گفتنی است منطقه حفاظت شده کرکس با وسعت بیش از ۱۱۴ هزار هکتار به محدوده ای از منابع طبیعی کشور اعم از جنگل ، مرتع ، دشت ،آب و کوهستان اطلاق می شود که از لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران وحشی یا حفظ  واحیا رستنیها و وضع طبیعی آن دارای اهمیت خاصی بوده و تحت حفاظت قرار می گیرد .

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج