سرپرست جهاد کشاورزی باغملک گفت: باغملک با کمبود آب و خشک شدن چاه های حومه از کشت محصولات کشاورزی محروم شد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، علی عباسی لرکی گفت: در شهرستان باغملک به هیچ عنوان آب مازاد نداریم و به شدت با کمبود آب مواجه هستیم به طوری که چاه‌های حومه شهر خشک شده اند.

سرپرست جهاد کشاورزی باغملک اضافه کرد: با توجه به این شرایط از طرف اداره برداشت از آب‌های زیر زمینی به کشاورزان اعلام شد که مجوز برداشت از چاه‌ها را ندارند و یا به حداقل میزان ممکن رسیده است.

عباسی لرکی با اشاره به این موضوع که تنها 60 درصد از اراضی کشاورزی به زیر کشت رفتند، گفت: در بحث کشاورزی و کشت محصولات آبی کاهش داشتیم و کشت به صورت پایشی صورت می‌گیرد چرا که اگر رعایت نشود این کشاورزان هستند که در آینده نه چندان دور آسیب خواهند دید.

وی بیان داشت: توصیه ما به کشاورزان این است که با توجه به کمبود آب و منابع آب‌های زیرزمینی از کشت محصولاتی که آب زیاد نیاز دارند از جمله هندوانه خودداری کنند و در این خصوص به همه چاه داران گفته شد که برای صرفه‌جویی در مصرف آب به کشت کلزا روی بیاورند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج