در پی وقوع زلزله در استان تهران، کمیته بحران دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه و مدیرکل مدیریت بحران استانداری در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، با توجه به وقوع زلزله در استان تهران، کمیته بحران دانشگاه با حضور چنگیز رئیس دانشگاه و شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

در این کمیته مسوولین در خصوص امدادرسانی و همیاری به مصدومان احتمالی زلزله استان تهران راهکارهایی ارائه و تصمیماتی را اتخاذ نمودند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج