سنجابی گفت: بازگشایی بازارچه تیله کوه می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب ارتقای رفاه اجتماعی ، گسترش نقدینگی و بالا بردن انگیزه زندگی باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، فرماندار سرپل ذهاب در دیدار با عیسی منصوری معاون توسعه، کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون و رئیس صندوق کارآفرینی امید کشور به تشریح مهم‌ترین بسترهای بازتوانی اجتماعی شهرستان سرپل ذهاب پرداخت .

وی تأکید کرد: ضرورت دارد درروند  بازسازی سرپل ذهاب  به‌کارگیری نیروهای بومی در اولویت قطعی باشد و از طرفی اقداماتی نظیر ایجاد کریدور گردشگری در منطقه ،ایجاد مزرعه شکار با توجه به استعدادهای طبیعی شهرستان ، در نظر گرفتن اعتبارات ویژه برای  طرح اشتغال مناطق روستایی سرپل ذهاب، ایجاد گسترش صنایع تبدیلی ، احیا و توسعه شیلات و...باید در دستور کار جدی قرار گیرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج