فرزادمعاونی درگفتگوبا خبرنگاران اظهارداشت:سرشماری جمعیت دامی استان از دوم دی ماه سالجاری آغازخواهدشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، فرزاد معاونی اظهار کرد:به منظور جمع آوری اطلاعات کامل از جمعیت دامی استان که شامل گاو شیری، گوسفند داشتی، پروار بندی های بره و گوساله و همچنین وضعیت جایگاه دام استان سرشماری جمعیت دامی در استان از دوم دیماه سال جاری آغاز و تا ۳۰ دیماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این سرشماری توسط ۲۲۰ نفر از کارشناسان پهنه شاغل در مراکز جهاد کشاورزی انجام خواهد شد.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت:در این سرشماری از همه واحدهای صنعتی، نیمه صنعتی و روستایی، پرورش دام به صورت ده گردشی بازدید و اطلاعات آنها از دامداران اخذ خواهد شد.

معاونی خاطر نشان کرد:از همه دامداران کردستانی تقاضا می شودبا توجه به اینکه اطلاعات در ارائه خدمات مورد ملاک قرار می گیرد در ارائه اطلاعات دامی با کارشناسان آمارگیری همکاری لازم به عمل آورند.

وی یاداورشد:در طی این ایام اکیپ های ناظر استانی که شامل نمایندگان معاونت بهبود تولیدات دامی، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان  از روستاهای مورد عمل به منظور راستی آزمایی بازدید خواهند کرد.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود:براساس سرشماری دوره های گذشته ۸۰ هزار دامدار در سطح ۱۷۰۰ روستافعالیت دارند جمعیت دامی سرشماری های گذشته، ۲۳۵ هزار راس گاو و گوساله، ۱میلیون و ۳۳۲ هزار گوسفند و بره و ۴۶۸ هزار راس بزو بزغاله در استان کردستان گزارش شده است

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج