61 میلیارد ریال اعتبار بانک توسعه ی اسلامی برای اجرای طرح تصفیه ی فاضلاب روستای کیسم آستانه اشرفیه اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، مسعود وطن دوست مسوول طرح فاضلاب شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این طرح، گفت: به منظور دفع بهداشتی فاضلاب روستای کیسم 10 هزار متر لوله گذاری شبکه ی جمع آوری و خط انتقال اجرا و یک تصفیه خانه ی فاضلاب ساخته می شود.

مسعود وطن دوست افزود: فاضلاب این روستا به روش SBR راکتور ناپیوسته ی متوالی تصفیه می شود.

وی تصریح کرد: با بهره برداری از این طرح در سال آتی، بیش از هزار و 375 نفر از اهالی روستای کیسم از شبکه ی جدید فاضلاب بهره مند خواهند شد

به گفته ی وطن دوست؛ پساب حاصل از این طرح، قابلیت دفع به آب های سطحی و استفاده برای کشاورزی و آبیاری باغات را دارد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج