معاون مدیر عامل شرکت خطوط لوله ومخابرات در بازدید از خط لوله ۳۶ اینچ عسلویه به بندرعباس، گفت: این خط لوله در فاز اول روزانه ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی فازهای مختلف عسلویه را به منظور تامین خوراک پالایشگاه ستاره خلیج فارس به بندرعباس منتقل می کند.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از شرکت خطوط لوله و‌مخابرات نفت ایران منطقه خلیج فارس، مدیر منطقه اظهار داشت: این بازدید به منظور بررسی امکان واگذاری تعمیرات و نگهداری خط لوله ۳۶ و مرکزانتقال نفت عسلویه و تاسیسات انتهایی پالایشگاه ستاره خلیج فارس در آینده نزدیک به شرکت خطوط لوله و مخابرات انجام شد.  

علیرضا عطار ادامه داد: خط لوله ۳۶ اینچ عسلویه به بندرعباس۳۸۸کیلومتر طول دارد و در فاز اول روزانه ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی فازهای مختلف عسلویه را به منظور تامین خوراک پالایشگاه ستاره خلیج فارس به بندرعباس منتقل می کند.

معاون مدیر عامل شرکت خطوط لوله ومخابرات از مرکز انتقال نفت عسلویه و مسیر خط لوله ۳۶ اینچ عسلویه - بندرعباس بازدید بعمل آورد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج