رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه حمیل از قرار گرفتن بیش از 80درصد اولیاء بی سواد دانش آموزان در سال جاری تحت پوشش سواد آموزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، بهروز جلیلیان گفت: مهمترین هدف ما در سال جاری تحت پوشش قرار دادن اولیاء بی سواد دانش آموزان است و بیش از 80 درصد از اولیاء بی سواد تا کنون تحت پوشش سواد آموزی قرار گرفته اند.

وی گفت :در مجموع حجم ابلاغی به این منطقه در دوره های سواد آموزی ، تحکیم و انتقال، بیش از 70 درصد سواد آموزان تحت پوشش قرار گرفته اند .

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج