به مناسبت هفته پژوهش از 9 پژوهشگر و 39 دانش آموزپژوهنده برتر در آموزش و پرورش تولمات قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، اسماعیل امامی در این مراسم  اظهار کرد: تقویت و نهادینه کردن پژوهش در مدارس باعث می شود تا خروجی های مناسبی به سمت دانشگاه ها داشته باشیم.

وی با بسیار مهم دانستن نقش معلم در ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش در رشد و پیشرفت جامعه بین دانش آموزان، افزود: برای تحقق این فرهنگ، خودباوری معلمان زمینه ساز تأثیر بر  دانش آموزان باشد.

وی اضافه کرد: برای تربیت دانش آموزان پژوهنده، معلمان با شناسایی  استعدادها و توانمندی های دانش آموزان زمینه شکوفایی آنها را فراهم کنند.

در این مراسم از 9 پژوهشگر و 39 دانش آموز پژوهنده برتر تجلیل شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج