ابراهیم رستم گورانی گفت: با توجه به گذشت مدت زمان طولانی از تهیه طرحها و اهمیت شهرچارک و جناح جهت اجرای پروژه های عمرانی و ساخت و ساز، تا پایان سالجاری طرح تفصیلی این دو شهر تصویب به مراجع ذیربط ارسال شود.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از راه و شهرسازی هرمزگان، ابراهیم رستم گورانی با اشاره به اینکه طرح توسعه و عمران (جامع) شهرهای جناح و چارک در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شده است، افزود: تهیه طرح تفصیلی این دو شهر پس از طی سال ها از انعقاد قراردادهای آن و بررسی هر طرح در دو جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده پنج، در جلسه هماهنگی که به منظور تعیین راهبردها و اهداف کلی پیشنهادی در تهیه طرح تفصیلی جناح و چارک با حضور شهرداران این دو شهر و مهندسین مشاور برگزار شد، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

گورانی اضافه کرد:  بندرچارک به عنوان یکی از مهمترین شهرها در غرب استان هرمزگان از اهمیت ویژه ای به لحاظ جمعیتی و اقتصاد برخوردار است. از طرفی شهر جناح در موقعیتی خاصی قرار گرفته که این شهر نیز به دلایلی دارای اهمیت بوده و ضرورت تهیه طرحی جهت نظم دادن به ساخت و سازها و همچنین خدمات شهری از اهمیت بالایی برخوردار است و اجرای دقیق و صحیح طرح های تفصیلی و ایجاد ساز و کارهای قانونی با توجه به گسترش پویش شهرنشینی این شهرها می تواند مهمترین هدف شهرسازی و مدیریت شهری برای این طرح تلقی شود.
گورانی همچنین یکی از اهداق مهم تهیه طرح تفصیلی شهرها را کیفی سازی محیط کالبدی و ارتقاء سطح زندگی‌ شهری دانست و از بازنگری طرح تفصیلی شهرهای جناح و چارک به عنوان بستر توسعه جهشی و تحقق اهداف توسعه پایدار این شهرها در آینده نزدیک یاد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد، با توجه به گذشت مدت مدیدی از تهیه این طرح ها و با توجه به اهمیت این شهر ها جهت اجرای پروژه های عمرانی و ساخت و ساز در شهر ، تا پایان سالجاری طرح تفصیلی این دوشهر تصویب به مراجع ذیربط ارسال شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج