دکتر کمالی گفت: طی شش‌ماهه نخست سال جاری 39 پرونده با موضوع قصور پزشکی در اداره کمیسیون‌های پزشکی قانونی استان بررسی شد که در مقایسه با مدت مشابه از سال قبل، 27 درصد کاهش‌یافته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، مدیرکل پزشکی قانونی استان ابراز داشت: طی شش‌ماهه نخست سال جاری 39 پرونده با موضوع قصور پزشکی در اداره کمیسیون‌های پزشکی قانونی استان بررسی شد که از این تعداد 16 مورد محکوم و 23 مورد تبرئه شدند و این در حالی است که طی شش‌ماهه ابتدای سال 1395 تعداد این‌گونه پرونده‌ها 54 مورد و از آن تعداد 8 مورد محکوم و 46 مورد تبرئه شده بودند.

وی افزود: شرکت کادر درمان شامل پزشکان، دندان‌پزشکان، پرستاران، ماماها و سایر گروه‌های پزشکی در دوره‌های آموزه‌های قانونی که توسط این اداره کل و در مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار می‌گردد، موجب آشنایی هرچه بیشتر این گروه‌ها با موارد قصور پزشکی شده و موجبات کاهش شکایات و نیز پرونده‌های قصور در استان خواهد بود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج