فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: تجمع سپرده‌گذاران گلیم و گبه بدون مجوز رسمی غیرقانونی و مسئولیت آن بر عهده برگزارکنندگان است.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، سردار منوچهر امان‌اللهی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه گفت: هیچ‌گونه مجوزی مبنی بر تجمع سپرده‌گذاران گلیم و گبه از سوی مراجع قانونی به این پلیس ارسال نشده است.

وی ادامه داد: هرگونه تجمع بدون مجوز رسمی در این خصوص غیرقانونی بوده و مسوولیت آن بر عهده برگزارکنندگان است و این پرونده از سوی مراجع قضایی در حال پیگیری است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج