مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی گفت: توجه به امر پژوهش، درمانهای بومی منطبق با نیازهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی کشور برای معضلات و مشکلات حوزه های مختلف فراهم میکند.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، قربان میرزایی در حاشیه اختتامیه هجدهمین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار مشهد عنوان کرد: پژوهش امری بسیار مهم در توسعه کشور است که در سالهای گذشته مغفول مانده و بیشتر به صورت شعاری و تبلیغاتی به آن پرداخته شده است.

وی با تاکید  بر لزوم توجه به امر پژوهش و تحقیقات علمی به صورت محتوایی و کاربردی، بیان کرد: برگزاری نمایشگاه های تخصصی و معرفی توانمندی های استان حوزه پژوهش، موجب ترغیب دست اندرکاران و مسئولان حوزه های مختلف به توجه بیشتر به امر پژوهشهای کاربردی در حوزه های فعالیتی گوناگون شود.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی ادامه داد: خوشبختانه در سالهای اخیر پروژه های دانش بنیان زیادی که متکی به جوانان توانمند کشور است رونق خوبی پیدا کرده است،که قطعا این اقدامات مبتنی بر پژوهش می تواند مسیر خوبی را پیش رو داشته باشد.

وی بیان کرد: امیدواریم تمام پروژه هایی که در کشور اجرایی می شود، برونداد تلاش همین بخش های پژوهشی و تحقیقاتی باشد، چرا که این حوزه با شناسایی نقاط قوت، ضعف و مشکلات کشور، راه کارها و درمانهای بومی منطبق با مسائل اجتماعی، فرهنگی، اجتماعی و ... برای رفع نیازها و معضلات فراهم میکند.

میرزایی خاطرنشان کرد :سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی نیز در راستای رسالتهای خود در زمینه پژوهش های حوزه شهری با ایجاد و تقویت موسسه آموزش تحقیقات و مشاوره شهرداری های استان به عنوان یکی از مراکز وابسته به سازمان در حوزه پژوهش کمک های شایانی به شهرداریها داشته است.

وی با بیان اینکه در حوزه پژوهش هنوز در آغاز راه هستیم،ادامه داد: در مسیر پیش روی سازمان همیاری، بارگذاری خوبی را با استفاده از نیروهای متخصص در حوزه پژوهش انجام خواهیم داد و امیدواریم به سهم خودمان بتوانیم نقش موثری در بخش مدیریت شهری و توسعه و آبادانی شهرهای خراسان رضوی داشته باشیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج