رییس اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: برای نخستین بار بیش از 20 تن شیر خشک به روسیه صادر شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، منصور کیمیایی اظهار داشت :صادرات این میزان شیر خشک برای استان بیش ازیک میلیارد و 500میلیون ریال ارز آوری داشته است.

وی با بیان اینکه استان اصفهان رتبه نخست صادرات شیر خشک کشور را دارد افزود: هم اکنون سه واحد تولید لبنیات استان مجوز صادرات این محصول به خارج از کشور را کسب کردند.

کیمیایی با اشاره باینکه  شیر خشک تولید شده در استان  به کشور های ترکمستان،سوریه و آذربایجان صادر می شود ،گفت:پیش بینی می شود امسال بیش از هشت هزار تن شیر خشک به خارج از کشور صادر شود.

رییس اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان گفت:از ابتدای امسال تاکنون بیش از سه هزار و 400تن شیرخشک از این استان به کشورهای اروپایی و آسیای میانه صادر شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج