یک متخلف شکار و صید پرندگان همراه با لاشه ۶ پرنده در شهرستان گلپایگان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محیط بانان اداره حفاظت از محیط زیست گلپایگان حین گشت و کنترل در منطقه سد کوچری دو متخلف شکار پرندگان وحشی را شناسایی می کنند که موفق به دستگیری یکی از متخلفان می شوند.

متخلف دیگری که حامل سلاح بوده متواری گردیده که موضوع در دست پیگیری است.

از این متخلف لاشه ۵ پرنده فاخته و یک  پرنده کوکر کشف و ضبط می شود و پرونده جهت سیر مراحل قانونی و پیگیری قضایی به دادگستری گلپایگان ارجاع شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج