مدیر مجموعه جهانی کاخ چهلستون از اتمام مرمت و نصب درب اصلی مجموعه جهانی کاخ چهلستون در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، عاصفه بدر گفت: درب بزرگ ورودی کاخ چهلستون واقع در خیابان سپاه اصفهان که بیش از یکصد سال پیش در این مکان نصب شده به دلیل آسیبهای فراوانی که متحمل گردیده بود جهت مرمت به کارگاه انتقال یافته بود.

وی افزود: این در بدلیل قدمت و استفاده مکرر از آن دچار آسیبهای فراوانی به لحاظ فرسودگی و شکستگی قطعات فلزی و چوبی شده بود.

بدر تاکید کرد: با توجه به تامین اعتبار لازم و به منظور رفع نواقص و مرمت آن، این درب قدیمی به کارگاه مرمت انتقال و مرمتگران پس از آسیب شناسی، قطعات فرسوده فلزی را تعویض و برخی قطعات چوبی نیز تعویض گردیده و سپس سطح چوب لایه برداری و در نهایت از روغن برزک کرمانشاهی برای محافظت آن استفاده شده است.

درب قدیمی کاخ چهلستون در ضلع شمالی باغ بزرگ جهان نما و همزمان با احداث خیابان سپه در اواخر دوران قاجار و اوایل دوران پهلوی در این بخش از باغ پس از بدنه سازی ضلغ شمالی باغ و ایجاد سر دری بزرگ در این بخش از مجموعه جهانی کاخ چهلستون نصب گردید.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج