عملیات مالچ پاشی و نهال کاری 900 هکتار از مناطق بیابانی شرق اصفهان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در بازدید از آغاز اجرای طرح های بیابان زدایی شرق استان اصفهان گفت: این طرح شامل 500 هکتارنهال کاری تاغ  و مالچ پاشی 400 هکتار از مناطق بیابانی دشت سجزی در پایگاه هوایی شهید بابایی  است.

محمد حسین شاملی میزان اعتبار دو طرح نهال کاری و مالچ پاشی این منطقه را بیش از 35میلیارد ریال  از محل اعتبارات ملی و صندوق توسعه ملی دانست و افزود: حدود هزار هکتار از زمین های بیابانی شرق اصفهان که کانون های اصلی بحران را تشکیل می دهد مالچ پاشی می شوند.

وی میزان نهال کاری تا پایان امسال را نیز چهار هزار هکتار اعلام کرد و افزود: با اجرای این  دو طرح بحران ریزگردها در منطقه شرق اصفهان کامل برطرف می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان از شناسایی 16کانون بحرانی ریزگردها در استان  اصفهان خبر داد و گفت: میزان اعتبارات طرح بیابان زدایی بر اساس بر نامه ششم توسعه به دوبرابر افزایش می یابد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج