سه متخلف شکار و صید در شهرستان سمیرم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محیط بانان اداره حفاظت از محیط زیست سمیرم حین پایش و کنترل مناطق و زیستگاه های شهرستان در عرصه های طبیعی چهارتنگ های حنا سه متخلف شکار و صید غیرمجاز را شناسایی و دستگیر کردند.

 در بازرسی از متخلفان چهار قبضه اسلحه شکاری شامل دو قبضه دولول و یک قبضه تک لول کالیبر ۱۲ و یک قبضه اسلحه گلوله زنی شکاری کالیبر۲۲ حرنت و ادوات و مهمات مربوط کشف و ضبط گردید.

عرصه های طبیعی چهارتنگ ها از زیستگا های حیات وحش در مجاورت ضلع جنوب شرقی شکارممنوع حنا واقع شده و منطقه ای کوهستانی با پوشش مرتعی مناسب و زیستگاه وحوش قوچ و میش،گرگ و روباه، گراز،کبک و خرس قهوه ای می باشد.

اقدام شروع به شکار در زیستگاه های حیات وحش توسط متخلفان جُرم است و طبق ماده ۱۰ و ۱۵ قانون شکار و صید قابل تعقیب و مجازات است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج