شهردار سنندج با صدور احکامی مهندس بهزاد ریحانی فرد را به سمت سرپرست معاون فنی و امور زیر بنایی و مهندس عبدالسلام سپهر را به سمت معاون خدمات شهری شهرداری منصوب نمود.

به گزارش خبرنگارخبرگزاری موج،سرپرستان معاونت خدمات شهری و فنی و امور زیربنایی شهرداری منصوب شدند.

مهندس صیدی شهردار سنندج با صدور احکام جداگانه ای مهندس عبدالسلام سپهررا به سمت معاون خدمات شهری و مهندس بهزاد ریحانی فرد را به سمت معاون فنی و امور زیر بنایی شهرداری منصوب نمود.

معاون اداری ومالی شهرداری سنندج در مراسم معارفه معاون های جدید شهرداری اظهار داشت :  بسیاری از فعالیتها و خدماتی که شهرداری به شهروندان ارائه می کند در حوزه خدمات شهری وفنی و زیر بنایی  است.

مهندس علیرضا کاظمی بیان کرد : تعامل ،سرعت عمل و برنامه ریزی لازم از جمله مهم ترین فاکتورهای است که در حوزه خدمات شهری وفنی و زیربنایی از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی گفت :  بسیاری از پروژه های عمرانی نظیر تقاطع های غیر همسطح در حوزه معاونت فنی و زیربنایی  اجرا می شودکه برنامه ریزی دقیق و اجرای صحیح این پروژه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

معاون اداری و مالی شهرداری ضمن تقدیر از زحمات مهندس رخزادی و مهندس فتحی ابراز امیدواری نمود مدیران جدید با برنامه ریزی و تعامل لازم با همکاران بتواند در جهت اجراپیشبرد برنامه های شهرداری و خدمات شایسته به شهروندان بنحو احسن اقدام نمایند.

انتصاب معاونین جدیدشهرداری سنندج

در این مراسم مهندس عبدالسلام سپهر بعنوان سرپرست معاونت خدمات شهری منصوب شد .مهندس سپهر دارای مدرک کارشناسی طراحی صنعتی از دانشگاه تهران و دانشجو کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی شهر در دانشگاه کردستان است.

از مهم ترین سوابق قبلی سرپرست جدید معاونت خدمات شهری می توان به شهردار زرینه ،قائم مقام سازمان همیاری شهرداریهای استان کردستان ،مدیر شهرداری منطقه یک ،سرپرست معاونت خدمات شهری ،رابط جوان شهرداری با استانداری ،عضو کمیسیون نظارت بر چاپ وتبلیغات استان ،مشاور شهردار ،مدیر عامل سازمان زیبا سازی ،سرپرست معاونت فرهنگی وامور اجنماعی شهرداری و دبیر کارگروه سیما ومنظر شهری سنندج اشاره نمود.

همچنین در این مراسم حکم مهندس بهزاد ریحانی فرد بعنوان سرپرست جدید فنی و امور زیربنایی شهرداری اهدا شد مهندس ریحانی فرد دراری مدرک کارشناسی ارشد در رشته عمران است.

از سوابق قبلی مهندس ریحانی فرد می توان به مدیر شهرداری ناحیه بهاران ،مدیر شهرداری منطقه سه ،مدیر عامل سازمان بهسازی ونوسازی شهرداری  و ناظر پروژه های عمرانی شهرداری اشاره نمود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج