رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان گفت : با وجود پتانسیل های بالای گردشگری در گیلان و برخورداری از زمینه های توسعه این صنعت در استان،طرح آمایش می تواند الگویی مناسب و جامع در مسیر توسعه باشد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، پیرو نشست های پیشین اجرای طرح آمایش استان و مصوبات آن؛ اولین کارگاه تخصصی شناخت و تحلیل وضع موجود گردشگری و فرهنگی با حضور اساتید برجسته حوزه آمایش و کارشناسان صاحب نظر در این بخش برگزار شد.

در این نشست کیوان محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان، آمایش سرزمین را یک امر علمی با رویکردی فضایی و منطقه ای در شناخت توانمندی های توسعه محور قلمداد کرد که قابلیت های مکانی در آن لحاظ شده است.

وی با بیان اینکه تعامل آمایش سرزمین و توسعه فضایی هدفی همچون عدالت جغرافیایی را دنبال می نماید که از طریق ایجاد رفاه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی فراهم می آید؛اذعان کرد:در این میان گردشگری یکی از ابعاد چند بعدی توسعه فضایی یک منطقه خواهد بود.

این مسئول بیان داست: آمایش سرزمین یکی از قابلیت های فضایی مورد بررسی برای قابلیت گردشگری هر منطقه است تا با شناسایی آن و در چارچوب پایداری،بستری برای توسعه فضایی فراهم آید.

وی با بیان اینکه بر اساس ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه باید تا پایان سال 96 سند ملّی و استانی طرح آمایش سرزمین آماده شود افزود: طرح آمایش سرزمینی با موضوع اجراء کاملاً متفاوت است و باید تمامی مسائل مربوط به آینده در آن لحاظ شود

محمدی تصریح نمود: با وجود پتانسیل های بالای گردشگری در گیلان و برخورداری از زمینه های توسعه این صنعت در استان، امیدواریم در قالب طرح آمایش تصمیم مناسب و جامعی را اتخاذ کنیم تا راه توسعه گیلان برای خود و آیندگان روشن گردد.

این مسئول دو شهرستان سیاهکل و املش را اقلیمی ممتاز برای توسعه فزاینده در همه ابعاد خواند و با اشاره به مواهب طبیعی و تاریخی آنها، بر لزوم تمرکز بیشتر بر روی این مناطق در تدوین طرح آمایش حوزه گردشگری تاکید کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان  با بررسی روند تحقیقاتی طرح آمایش گیلان خواستار گسترش تعاملات و پیشنهادات تمامی محققین، اساتید و دانش پژوهان صاحب نظر در تهیه طرح مذکور شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج