پس از گذشت یک هفته از آذر هوای کلانشهر اصفهان و خمینی شهر امروز برای گروه های حساس ناسالم شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رئیس آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: براساس گزارش مرکز پایش کیفی هوا، شاخص کیفی هوای این کلانشهر از 24 ساعته گذشته منتهی به 7 صبح  با میانگین 118  AQI برای گروه های حساس ناسالم است.

بابک صادقیان پایداری هوا و افزایش غلظت ذرات معلق را در هوا  عامل ناسالم شدن هوا دانست و افزود: براساس سنجش ایستگاه های مراقبت دایم هوا، شاخص کیفی هوا در میدان های احمدآباد و امام حسین با 128 و 125، خیابان پروین 122، چهارباغ خواجو 115، بزرگراه خرازی 114، خیابان رودکی 113 و بلوار دانشگاه 109 AQI ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است.

وی همچنین هوای شهر خمینی شهر را با AQI 112 ناسالم برای گروه های حساس بیان و به سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار توصیه کرد از تردد غیرضروری خودداری کنند.

بر اساس شاخص کیفی هوا، این شاخص از 0 تا 50 هوای پاک،51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس،151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 خطرناک است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج