مسابقات سوپرلیگ بسکتبال بانوان کشورکه ازچندی پیش باحضور12تیم دردوگروه آغازشده بود،درگروهالف که باحضور 6تیم درمرحله برگشت درشهرشیراز برگزار شد ،تیم نادرشیمی قم توانست دریه بازی سراسرهجومی تیم سما تهران رابا شکست مواجه نماید

به گزارش خبرگزاری موج ازقم،مسابقات سوپرلیگ بسکتبال بانوان کشورکه ازچندی پیش باحضور12تیم دردوگروه آغازشده بود،درگروهالف که باحضور 6تیم درمرحله برگشت درشهرشیراز برگزار شد ،تیم نادرشیمی قم توانست دریه بازی سراسرهجومی تیم سما تهران رابا شکست مواجه نماید

این بازی که به قضاوت سر داور خانم لیلا علیمرادی ،داور1 خانم صنم کوهی،داور2 خانم صالحی درسالن خانه بسکتبال شیرازبرگزارشد تیم نادرشیمی بانتیجه 69بر51به پیروزی برسدوشکست دوره رفت بگیرد

نتایج بازی ها

کوارتر اول تیم سما تهران11،نادر شیمی قم14

کوارتر دوم سما تهران11،نادر شیمی9

کوارتر سوم سما تهران9،نادر شیمی قم25

کوارترچهارم سما تهران20،نادر شیمی قم21

نتیجه کل بازی ها تیم (سما تهران) 51تیم (نادر شیمی قم)69

اسامی بازیکنان نادری شیمی قم،پروانه یوسفی ،عطیه نادری،حمیده نداف،فائزه شهریاری،مهسا تقی زاده،تناز رضایی،زینب واشیان،فاطمه حیدری،دلارام خوشدل،مرجان عبادی،ملیکا وکیلی،مرجان هیربد،نفیسه زارعی،مدیر فنی خانم فاطمه ضرغام

سرمربی خانم نسرین فدایی،سرپرست خانم نسیبه نظری،مربی بدنساز خانم مریم نظری،آنالیزر خانم نگارالسادات موسوی کبیری اصل

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج