کیفیت هوای اصفهان امروز نیز همچون سه روز گذشته به سبب پایداری هوا و کاهش دما در شرایط ناسالم برای گروه های حساس و افراد بیمار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، بر این اساس غلظت آلاینده ها در ایستگاه میدان احمد آباد 114، بلوار دانشگاه 106، خیابان پروین104،بزرگراه خرازی 112، خیابان رودکی92و میدان امام حسین 123 (AQI) اعلام شده است.

همچنین کیفیت هوا در خمینی شهر 102، مبارکه 95 و سگزی 97 (AQI) گزارش شده است.

بر اساس شاخص آلودگی هوا، این شاخص از0 تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس،151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 خطرناک است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج