رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: تمامی پول گندم خریداری‌ شده از گندم کاران استان پرداخت‌ شده است.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، خسرو شهبازی با اشاره به پرداخت 100 درصدی پول گندم خریداری‌شده از کشاورزان استان بیان کرد: ارزش گندم مازاد بر نیاز خریداری‌شده از کشاورزان این استان حدود 840 میلیارد تومان بوده است.

شهبازی با یادآوری اینکه کار خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در سال زراعی گذشته در 70 مرکز خرید استان انجام گرفت، اضافه کرد: در سال زراعی گذشته درمجموع بیش از 640 هزار تن گندم از گندم کاران استان کرمانشاه خریداری شد.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه امسال استان کرمانشاه چهارمین استان کشور ازنظر میزان خرید گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان بود.

شهبازی با اشاره به اینکه استان کرمانشاه از نظر کیفی نیز دومین استان کشور در تولید گندم بوده، گفت: از مجموع گندم خریداری‌شده در استان تنها بالای هشت هزار تن آن بالای دو درصد سن زدگی داشته‌ که این مطلوب است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج