استاندار هرمزگان گفت: دستگاه‌های اجرایی استان باید تلاش کنند از ردیف‌های اعتبارات و بودجه‌های ملی دریافتی‌های قابل توجهی داشته باشند و دستگاه‌هایی که نتوانند این اعتبارات را جذب کنند نشان دهنده ضعف آنها است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از استانداری هرمزگان، فریدون همتی در هشتمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان گفت: دستگاه‌های اجرایی استان باید تلاش کنند از ردیف‌های اعتبارات و بودجه‌های ملی دریافتی‌های قابل توجهی داشته باشند و دستگاه‌هایی که نتوانند این اعتبارات  را جذب کنند نشان دهنده ضعف آنها است.

وی افزود: مدیران دستگاه‌هایی اجرایی هرمزگان مکلف هستند این مقوله را مورد توجه جدی قرار داده و سهم خوبی از ردیف‌های ملی را برای استان جذب کنند.

وی اضافه کرد: در آستانه بودجه نویسی سال 97 قرار داریم و بر این اساس دستگاه‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید بیشتر فعال شده و نیازها و مشکلات استان را به مرکز منتقل کنند تا رقم قابل توجهی از اعتبارات در بودجه سال آینده به هرمزگان اختصاص یابد.

همتی با تاکید بر اینکه باید شرایطی فراهم کنیم که بخش خصوصی، خیرین و سرمایه‌گذاران در عرصه‌های مختلف از جمله ساخت مدارس و بیمارستان ورود جدی‌تری پیدا کنند، بیان داشت: مدیران و همچنین فرمانداران در شهرستان‌ها راه را برای سرمایه‌گذاران هموار کنند چون مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌ها به سود مردم و دولت خواهد بود.

تخصیص یک درصد از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به ورزش

مقام عالی دولت در استان با اشاره به اختصاص یک درصد از اعتبارات تملک دارایی‌ دستگاه‌های اجرایی به ورزش، خاطرنشان کرد: ورزش قهرمانی و همگانی نیازمند حمایت است و این امر در قانون آمده و بر این اساس یک درصد اعتبارات تملک دارایی‌ دستگاه‌های اجرایی هرمزگان به ورزش اختصاص خواهد یافت که بخشی از آن برای ورزش قهرمانی، بخشی برای ورزش مدارس و بخش دیگری برای ورزش کارکنان ادارات هزینه خواهد شد.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: اختصاص این اعتبارات به پشتیبانی از ورزش استان کمک خواهد کرد.

همتی با اشاره به بررسی وضعیت درآمدها و هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی هرمزگان در این نشست، تصریح کرد: نسبت درآمدها به هزینه‌های خانوار از سال 93 به این سمت رشد قابل توجهی داشته اما کافی نیست و باید شرایطی فراهم کنیم که خانواده ها از شغل مناسب و درآمد بیشتر برخوردار باشند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج