مدیرکل دفتر مقررات ملی وکنترل ساختمان وزارت راه وشهرسازی در نشست مدیران مسکن و ساختمان و روسای ادارات نظام مهندسی منطقه یک کشور از بازنویسی طرح تحول آموزش مهندسان در کشور خبر داد و گفت: برگزاری دوره های آموزشی به صورت مجازی برای مدرسان، گرد آوری شده و یکسان سازی محتوای آموزشی برای مهندسان از مهمترین برنامه های این طرح است.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، حامد مانی فر با اشاره به اهمیت نشست های منطقه ای گفت: مجموعه این نشست ها برای بحث و تبادل نظر در خصوص اقدامات و برنامه های اجرایی استان ها در امور مرتبط با نظارت عالیه بر ساخت و ساز و ارتقا ایمنی کیفیت سازه ها برگزار می شود.

مدیرکل دفتر مقررات ملی وکنترل ساختمان وزارت راه وشهرسازی آموزش عوامل دخیل در ساخت و ساز و ترویج مقررات ملی ساختمان با هدف استفاده از ظرفیت های موجود در کشور و هماهنگی هر چه بیشتر استان ها با ایجاد هم افزایی و تشریک مساعی در نحوه اجرای امور و اشتراک گذاری تجربیات را از اهداف مهم این نشست عنوان کرد.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه برداشت های متفاوتی از دستورالعمل ها و روش های اجرایی مقررات ملی ساختمان صورت می گیرد، خاطر نشان کرد: هم فکری استانها با مشارکت در این نشست ها زمینه ساز انتخاب راهکارهای منطقی و مناسب است وزمینه بهبود کیفیت ساخت و سازها در سطح کشور رافراهم می کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج