عضو کمیسیون ترافیک شورای شهر رشت گفت: بازنگری در پیاده راه رشت امری ضروری است و دلیل آن هم رکود اقتصادی بازار ناشی از اجرای پیاده راه است.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، جلال الدین محمد شکریه اظهار کرد: توجه به بازار حتی در زمان اجرای پیاده راه نیز از سوی شهردار وقت اعلام شده بود اما وعده های وی عملیاتی نشد و با اجرای پیاده راه، عملا بازار رشت تبدیل به یک لخته خون مرده در شهر شده است.

عضو کمیسیون ترافیک شورای شهر رشت، گفت: نمی توان همچنان مانع ورود خودرو به فضای پیاده راه، شد و باید یک بازنگری در این خصوص صورت گیرد.

وی افزود: در بازنگری پیاده راه که از سوی شهردار نیز وعده داده شده باید وضعیت بازار را مدنظر قرار داد و اینکه تمامی مسیرها برای تردد از میدان مرکزی شهر بسته شود و عملا ترددی در میدان مرکزی شهر صورت نگیرد، چالشی جدی در کسب و کار و قلب اقتصادی رشت ایجاد کرده است.

شکریه پیشنهادهایی هم برای بازنگری در پیاده راه ارائه داد و گفت: هرچند موافق طرح محدوده ترافیک هستم، اما می توان یک مسیر از خیابان دکتر شریعتی به سمت سعدی ایجاد کرد و با بازگشایی مسیر و خرید املاک واقع در مسیر به بازگشایی قفل ترافیکی موجود در محدوده هم کمک کرد.

به عقیده این عضو شورا علاوه بر این، اجرای بی. آر. تی در محدوده بازار(میدان دکتر حشمت) راهکار قابل قبولی نیست، بلکه مسیرهای بی. آر. تی باید در مسیرهای منتهی به خارج و حواشی شهر باشد و عملا مبدا سفرها از مرکز شهر را دور تر در نظر گرفت.

شکریه همچنین در راستای بازنگری در پیاده راه، ساماندهی تجمع تاکسیداران را نیز مدنظر قرار داده و تصریح کرد: تجمع تاکسیداران نه تنها کمکی به معاش رانندگان حمل و نقل عمومی نکرده، بلکه مانع از کسب و کار بازار نیز شده است. لذا باید راهکاری اندیشید تا هم تاکسی داران و هم کسبه از وجود پیاده راه بهره ببرند نه اینکه ضرر و زیان ببینند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج