مدیر بهبود بهره وری و تحول اداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: کمیته راهبری سلامت اداری شرکت آبفا استان اصفهان به منظور تکریم ارباب رجوع از سال 95 اقدام به اجرای نظام آراستگی درمحیط کار مناطق آبفا شهر اصفهان و آبفا خمینی شهر نمودخ که این پروژه هم اکنون به پیشرفت 86 درصدی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سعید ابوطالبیان اظهار داشت: افزایش رضایتمندی مشترکین، کاهش هزینه ها، افزایش قدرت رقابتی، بهبود انتقال دانسته ها در داخل سازمان و بهبود روحیه و انگیزش افرادبرای خدمات رسانی بهتر از مهمترین اهداف اجرای این پروژه است.

وی افزود: پذیرش سیستم مدیریت کیفیت بایستی به عنوان یک تصمیم گیری استراتژیک در سازمان در نظر گرفته شود که در حال حاضر از سوی بسیاری از مدیران برای رسیدن به پیشرفتهای لازم  از طریق پیاده سازی  نظام آراستگی که در نهایت   بهبود و ارتقای بهره وری  را به همراه دارد انجام می شود.

ابوطالبیان با بیان اینکه  دقت در پیاده سازی اصول نظام آراستگی  می تواند یکی از اصلی ترین پایه های رشد و توسعه محسوب شود عنوان کرد: پیاده سازی اصول نظام آراستگی می تواند با بکارگیری صحیح و منطقی اصول ساماندهی محیط کار که یکی از پایه های رشد و توسعه سازمانها و نهادهاست در نظر گرفته شود.

وی افزود: بکارگیری، اجرا و پیاده سازی اصول نظام  آراستگی قطعا می تواند محیط کاری ایمن ، دلپذیر، شاداب، مرتب ومنظم برای کارکنان  فراهم  آورد و تعهد به کار و حسن همکاری را در سازمان افزایش  دهد.

ابوطالبیان با اشاره به فعالیت کمیته نظام آراستگی گفت:  در حال حاضر بر اساس اجرای گامهای نظام آراستگی محیط کار میزان پیشرفت این  پروژه در شرکت آبفا 86 درصد می باشد. 

وی با اشاره باینکه آموزش اجرای صحیح اصول نظام آراستگی به کارکنان ضروری به نظر می رسد گفت:  جداسازی وسایل غیرضروری، تهیه فرمت جهت ثبت کارها و یادداشتهای روزانه به صورت یک دفتر یا تقویم،استفاده از مقسم جهت جانمایی کشوها،یکسان سازی طرح و رنگ گلدانها، یکسان سازی ساعتهای دیواری،یکسان سازی تابلوها و قابها، یکسان سازی سرویس پذیرایی و... از جمله مواردی است که در مناطقی که به عنوان پایلوت طرح نظام آراستگی در محیط کار در آنجا پیاده می شود در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر بهبود بهره وری و تحول اداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بیان کرد: عدم همکاری و هماهنگی کارکنان و اشتیاق کم در زمینه اجرای این پروژه، عدم پیگیری ومشارکت برخی از مدیران در اجرای این نظام،انتقال ضعیف اصول استاندارد شده و دستورالعملهای مربوط به کلیه واحدها و پرسنل توسط دبیر مربوطه از جمله چالشهای پیش رو  در این طرح می باشد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج