عضو کمیسیون بهداشت و محیط زیست شوای اسلامی شهر رشت گفت: مشکل سراوان متعلق به دیروز و امروز نیست و نفرین مردم دامنگیر کسانی است که چوب لای چرخ سراوان گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، اسماعیل حاجی پور افزود: در شرایط فعلی همه قصد دارند خودشان را از هر گونه کم کاری و... در خصوص سراوان مبرا کنند و تنها شهرداری رشت را مقصر بدانند و این در حالی است که حتی به شهرداری رشت در خصوص دادن مجوز برداشت شن و ماسه همکاری نمی کنند.

وی با اذعان به اینکه اخیرا افرادی در مصاحبه های خود شهردار رشت را تهدید می کنند تصریح کرد: بهتر است افراد در حد خود و جایگاهشان صحبت کنند و به جای تهدید کردن دست یاری برای رفع مشکل سراوان دراز کنند و به جای دست گیری اقدام به پاگیری نکنند.

حاجی پور افزود: استانهای همجوار گیلان اعتبارات خوبی جهت خرید دستگاه زباله سوز جذب کرده اند اما در خصوص گیلان تا کنون فقط ده میلیارد تومان اختصاص یافته است و متاسفانه همه مشکلات از داخل استان منشاء می گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای رشت با اشاره به اینکه شهرداری رشت بیشترین خدمات را در سراوان انجام داده است گفت: گیلان مهره ای ارزشمند همچون نوبخت در بدنه دولت دارد و باید از حضور وی به عنوان امیر کبیر گیلان نهایت استفاده را ببریم.

وی با بیان اینکه مدیر کل محیط زیست گیلان آستینهایش را برای رفع مشکل سراوان بالا بزند گفت: ما باید خودمان برای گرفتن حقمان وارد عمل شویم و با تعامل متقابل و همدلی به این مهم دست یابیم.

حاجی پور با اذعان به اینکه باید از شهردار رشت حمایت کنیم افزود: با کسی عهد اخوت نبسته ام اما شهردار رشت طی مدت حضورش اقدامات خوبی در سراوان انجام داده و دیگران نباید اشتباهاتشان را به گردن شهرداری رشت بیاندازند.

عضو کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای رشت با مخاطب قرار دادن استاندار گیلان گفت: از سالاری تقاضا دارم رفع مشکل آلودگی دو رودخانه گوهر رود و زرجوب و سراوان را در اولویت برنامه هایش قرار دهد و با این اقدام برگ زرینی در کارنامه خدمت خود درج نماید.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج