شهردار رشت با بیان اینکه اتاق شکوفایی شهر رشت با تکیه بر توان نخبگان و فعالین اجتماعی این شهر راه اندازی خواهد شد گفت: کارگروه های مختلفی برای آن در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، مسعود نصرتی افزود: اتاق شکوفایی شهر رشت متشکل از کارگروه هایی خواهد بود که حوزه های مختلف از جمله اقتصاد، محیط زیست، مهندسی، پزشکی، فرهنگی، ورزشی و ... را پوشش دهد و به تخصص، تجربه و علم، نگاه توسعه گرایانه، تاثیرگذاری در استان و دغدغه مدار بودن برای پیشرفت شهر در انتخاب اعضای کارگروه پرداخته خواهد شد.

نصرتی با تاکید بر اینکه شهر باید در همه حوزه ها به شکوفایی و بالندگی دست یابد تصریح کرد: برنامه های شکوفایی شهری به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار پیگیری می شود و از جمله عوامل موثر می توان به توسعه زیرساخت ‌ها، پایداری محیط زیست، ارتقای کیفیت زندگی، انسجام و عدالت اجتماعی و برابری، حکمروایی شهری و قانونگذاری و بهره‌وری برای شکوفایی شهرها اشاره کرد.

شهردار رشت در ادامه اظهار داشت: از روز انتخاب به عنوان شهردار رشت و حتی پیش از صدور رسمی حکم به دنبال شکوفایی و بالندگی هرچه بیشتر این شهر بودم و طی این مدت به رصد کردن و تحلیل شرایط و منابع طبیعی و انسانی و فرصت های موجود پرداختم.

عضو شورای بین المللی شاخص شکوفایی شهری خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش مهاجرت به شهرها و رشد جمعیت باید تدابیر جدیدی در راستای مدیریت شهری اندیشیده شود تا ضمن توسعه زیرساخت های عمرانی، فضایی پرنشاط و توام با آرامش و رفاه برای شهروندان فراهم شود.

نصرتی تصریح کرد: مدیریت شهری رشت به دنبال ساختن شهری شکوفا در همه حوزه ها برای نسل امروز و فردا است و قصد دارد با راه اندازی اتاق شکوفایی شهری از ظرفیت های موجود برای تحقق این اهداف بهره مند شود.

اتاق شکوفایی شهر رشت آذر افتتاح خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج